Σηκώνεται εύκολα όρθιο χωρίς βοήθεια. Επιχειρεί τα πρώτα βήματα καθώς στηρίζεται στα έπιπλα.  Πέφτει, ξανασηκώνεται μόνο του. Σε αυτή τη φάση τα πιο ζωηρά μωρά χρειάζονται επίβλεψη γιατί εύκολα χτυπούν λόγω κακής ισορροπίας.  Επιλέγει παιχνίδια. Είναι πιο κοινωνικό, συνεργάσιμο. Μαθαίνει να προσφέρει κάτι αν το ζητήσετε.